Sint-Cordula

Vieringen

Zaterdag: 18.00 u. Woord- en communiedienst
Zondag: 09.30 u. Eucharistieviering
Elke 3de zondag: 09.30 u. Familieviering

Praktisch informatie

De Sint-Cordulakerk is dagelijks geopend van 9.00u tot 17.00u, welkom.
– Toegankelijk voor rolstoelen
– Toilet aanwezig
– Geluidsinstallatie met ce/ usb, beamer, orgel en piano

Permanentie

Permanentie: woensdag 10-12u. pastorie (Verbertstraat 23, 2900 Schoten)
Contact misintenties: parochie.cordulaschoten@gmail.com

ContactpersoonEmailTelefoonnummer
Parochieparochie.cordulaschoten@gmail.com0465 07 29 47
Kerkraadcordulakerkfabriek@gmail.com /
Pastoor Alvipastoor.schoten@gmail.com 0465072947

Plaatselijk Kern Groep (PKG)

Leden
Robbe De Knop
Ghislaine Bauwens
Ignace Sysmans
Louis Lavrysen
Alvi Vasquez

Kerkraad

LedenFuntie
Erni Verbistvoorzitter
Alvi Vasquezvertegenwoordiger van de bisschop
johan VanderheydenSecretaris
Laura CassiersPenningmeester
Rita De RidderLid
Dirk BeyersLid

Geschiedenis

Kerkgebouw
De Sint-Cordulakerk is in verschillende fases tot stand gekomen. Het koor en de dwarsbeuk zijn opgetrokken op het einde van de 16de eeuw. Toen werd gestart met de heropbouw van de kerk die kort daarvoor door de Spaanse troepen was vernield. De nieuwe kerk werd opgetrokken in laatgotische stijl. Op het einde van de 17de eeuw werd een sacristie gebouwd. Deze was oorspronkelijk slechts de helft van de huidige. In de tweede helft van de 19de eeuw werd de kerk sterk uitgebreid. Eerst werd de sacristie vergroot met een deur naar het kerkhof. In 1852 werden aan de kerk twee zijbeuken toegevoegd naar ontwerp van architect F. Berckmans.

Na de bouw van de zijbeuken werd geoordeeld dat de bestaande toren niet meer in verhouding was met de rest van de kerk. De oude toren werd in 1875 afgebroken en vervangen door de huidige 48 meter hoge klokkentoren. In het begin van de 20ste eeuw werden in de vensters van de zijbeuken, de dwarsbeuk en het koor ‘monelen’ en maaswerk in Morleysteen geplaatst. Tijdens WO II werd de kerk getroffen door oorlogsgeweld. Vooral de toren ondervond ernstige schade door Engels bombardement. In de periode 1944-1957 werd de oorlogsschade hersteld. Een laatste ingrijpende wijziging betrof de plaatsing van nieuwe glasramen naar ontwerp van J. Wouters en M. De Groot in de zijbeuken, de dwarsbeuk, het koor en de toren.

Het kerkorgel werd in 1913 geplaatst door orgelbouwer Jos Stevens uit Duffel en in 1965 gewijzigd en uitgebreid. Er zijn twee klokken in de klokkentoren, sol & la.