Biecht

De biecht staat ook wel bekend als het sacrament van de verzoening. In een biechtgesprek kan een gelovige uitspreken wat er leeft in hen of welke kwestie hen dwarsligt. De priester spreekt dan in de naam van God vergiffenis uit. Hij zegt dat God ons het kwade niet aanrekent, dat Hij telkens opnieuw wil beginnen, dat we een nieuwe kans krijgen. In het gewone dagelijkse leven kan vergiffenis krijgen van medemensen al zo’n weldaad zijn. Hoeveel te meer als we in geloof mogen voelen dat God ons het kwaad vergeeft. Het kan een rijk moment van genade zijn in ons leven. Het geeft veel troost en vooral nieuwe levenskracht.
Heb je nood aan een biechtgesprek mail dan gerust naar onze pastoor.
Zit je met donkere gedachte of met vragen rond zelfdoding? Bel dan 1813 of surf naar hun website

ContactpersoonEmailTelefoonnummer
Pastoor Schotenpastoor.schoten@gmail.com0465 07 29 47