Uitvaart

Gelovig afscheid vieren

Een geliefde mens verliezen is een pijnlijk en ingrijpend gebeuren.

Het afscheid raakt het hart van een gezin of van een familie. Soms van een hele gemeenschap.

In de kerkelijke uitvaartliturgie nemen de familie, de vrienden, ook de christelijke gemeenschap, afscheid van de overledene.

Samen vertrouwen ze de overledene toe aan de Liefde van God.

De kerkelijke uitvaartliturgie verdient de beste zorg van alle betrokkenen.

De intensiteit van het moment vraagt om een aansprekende inhoud en een stijlvolle afwerking. Elk detail telt in het onthaal, de begroeting, de gebeden, de lezingen, de gezangen en de rituelen.

In 2011 werd een info brochure ontworpen met een aantal richtlijnen en suggesties die als doel hebben om de kwaliteit van de kerkelijke uitvaartliturgie in het bisdom Antwerpen te blijven verzekeren. Deze diocesane richtlijnen werden uitgevaardigd in overleg met de Bisschopsraad en de Priesterraad. Ze sluiten aan bij de richtlijnen die de Belgische bisschoppen over de uitvaartliturgie hebben uitgevaardigd. Ze sluiten tegelijk aan bij de pastorale situatie in het bisdom Antwerpen.

U kan deze brochure nog steeds downloaden op = https://www.kerknet.be/sites/default/files/beleidstekstGelovigAfscheidvieren-23juni2010(8).pdf

Praktische regeling bij een overlijden =

De familie neemt contact op met een begrafenisondernemer.

Deze informeert bij de parochie van de overledene ( of van de naaste familie ) wanneer de dienst kan plaatsvinden.

Na het vastleggen van een datum, zal de parochieverantwoordelijke een uitvaartvoorganger aanspreken om samen met de familie de uitvaart voor te bereiden.

Bron = https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/uitvaart-0