Doopsel

Door het doopsel worden mensen opgenomen in de kerkgemeenschap.
Als de dopeling een baby of een kind is (wat bij ons meestal het geval is) zullen de ouders, even goed als meter en peter, een belangrijke rol spelen in de begeleiding hiervan.


Doop aanvragen
Je hoeft niet overhaast te werk te gaan. Neem twee maanden vooraf contact op met de parochie om de datum onder voorbehoud vast te leggen. Het is belangrijk dat er voldoende tijd is tussen de doopaanvraag en de doop, zodat je voorafgaand een ontmoetingsavond mee kan maken van ouders die hun kind laten dopen.


OPGELET!
De parochies Sint Filippus en Heilige Familie zijn in een samenvoegingproces bij Sint Cordula. Om praktische redenen en om te werken aan een duurzame toekomst gaan alle dopen door in de kerk van de Heilige Familie. Enkel tijdens de derde zondag van de maand blijft dopen in de Cordulakerk mogelijk tijdens de viering.

ParochieDatumContactEmail
S. CordulaEnkel mogelijk in Doopkerk (Heilige Familie)
Derde zondag tijdens eucharistieviering om 9.30u
Alvi Vasquezparochie.cordulaschoten@gmail.com
H. FamilieEerste zaterdag van de maand om 13.00u en derde zondagnamiddag vanaf 12.00uMarianne Vlaminckxheiligefamilieschoten@gmail.com
S. FilippusEnkel mogelijk in Doopkerk (Heilige Familie)Alvi Vasquezparochie.cordulaschoten@gmail.com
H. HartLuc Dekelverluc.dekelver@skynet.be
OLV KoninginVaste doopzondagen (kalender via mail aan te vragen)Guy Gielisolv.koningin.schoten@parochies.kerknet.be

Doopvoorbereiding

De ouders van de dopelingen van Schoten worden uitgenodigd om eenmalig bijeen te komen.

  • Binnenbrengen van de ingevulde documenten + inhoudelijk gesprek over het doopsacrament + overlopen/voorbereiding van de viering
  • Waar: Pastorie van de H. Familie, Villerslei 113, 2900 Schoten
  • Wanneer: Maandag 11 maart 2024, 08 april 2024, 06 mei 2024, 03 juni 2024, 01 juli 2024 vanaf 19u00 tot 20u30
ContactEmailTelefoonnummer
Pastoor Schotenpastoor.schoten@gmail.com0032 465 07 29 47

Uw kind wil de eerste communie ontvangen maar is niet gedoopt?
In het voorbereidingstraject op de eerste communie voorzien we de mogelijkheid om gedoopt te worden.


Gedoopt worden als volwassene
Ook als volwassene kun je je laten dopen.  Dat gebeurt trouwens steeds vaker. Mensen kunnen op latere leeftijd tot geloof komen, ergens heeft God hen geraakt en horen en voelen ze zijn roep om met Hem op weg te gaan in hun leven.
De doop van een volwassene wordt, in tegenstelling tot die van een kind, onmiddellijk gevolgd door de eerste communie en het vormsel. Een volwassene die zich wil laten dopen noemen we een catechumeen: hij of zij treedt toe tot het catechumenaat. Dat is een langere weg om zich voor te bereiden op het doopsel, de eerste communie en het vormsel. De kandidaat krijgt via persoonlijke gesprekken de kans om zijn geloof te bespreken en te verdiepen. Het catechumenaat drukt goed uit hoe de gelovige mens op weg wil gaan met Jezus en zo een nieuw leven wil ontdekken en binnengaan.

Link naar aanvraagformulier


Meer informatie over gedoopt worden als volwassene kunt u aanvragen bij parochie.cordulaschoten@gmail.com

Let op!
Om deel te kunnen nemen aan de sacramenten van de Rooms Katholieke Kerk is een eerste vereiste dat je binnen deze gemeenschap gedoopt werd. Tegenwoordig wordt er ook wel eens gekozen om kinderen te laten dopen door een ‘rituelenbureau’ zoals Rent-A-Priest of door een andere gemeenschap, bvb De Goede Herder (Dendermonde), of nog andere – niet tot de Rooms-Katholieke Kerk behorende – gemeenschappen.
Aangezien het kind dan is gedoopt buiten de Rooms-Katholieke Kerk maakt het geen deel uit van de katholieke gemeenschap en kan het dus ook de sacramenten die binnen de katholieke gemeenschap worden gevierd – zoals bijvoorbeeld de 1ste communie en het vormsel – pas ontvangen na een “opnameritus in de volledige gemeenschap van de katholieke Kerk”. Vermits dat wel wat administratief werk vraagt is een tijdige afspraak maken zeker noodzakelijk!