Doopsel

Door het doopsel wordt je opgenomen in de kerkgemeenschap en in de katholieke kerk.
Als de dopeling een baby of een kind is (wat bij ons meestal het geval is) zullen de ouders, even goed als meter en peter, een belangrijke rol spelen in traject en de begeleiding van de baby in kwestie.


Doop aanvragen
Je hoeft niet overhaast te werk te gaan. Neem twee maanden vooraf contact op met de parochie om de datum onder voorbehoud vast te leggen. Het is belangrijk dat er voldoende tijd is tussen de doopaanvraag en de doop, zodat je vooraf een ontmoetingsavond mee kan volgen van ouders die hun kind laten dopen. In de volksmond ook doopselcatechese genoemd.
Handig om weten is dat het doopsel geheel gratis is.


OPGELET!
De parochies Sint Filippus en Heilige Familie zijn in een samenvoegingproces bij Sint Cordula. Als kerk willen we meer dan ooit inzetten op duurzaamheid. Daarom gaan vanaf 1/01/2024 alle dopen door in de kerk van de Heilige Familie. Enkel tijdens de derde zondag van de maand blijft dopen in de Cordulakerk mogelijk tijdens de viering.

ParochieDatumContactEmail
S. CordulaEnkel mogelijk in Doopkerk (Heilige Familie)
Derde zondag tijdens eucharistieviering om 9.30u
Alvi Vasquezpastoor.schoten@gmail.com
H. FamilieEerste en derde zaterdag van de maand om 13.00u en derde zondag tijdens de misviering om 11 uur of namiddag vanaf 12.00uMarianne Vlaminckxheiligefamilieschoten@gmail.com
S. FilippusEnkel mogelijk in Doopkerk (Heilige Familie)Alvi Vasquezpastoor.schoten@gmail.com
H. HartLuc Dekelverluc.dekelver@skynet.be
OLV KoninginVaste doopzondagen (kalender via mail aan te vragen)Guy Gielisolv.koningin.schoten@parochies.kerknet.be

Doopvoorbereiding

Alle ouders van dopelingen in de Pastorale Eenheid Veronica en dus ook in Schoten worden uitgenodigd voor een avond in teken van het doopsel; de doopcatechese. Die avond krijg je informatie over het dopen. Waarom doen we dit, wat betekend dit nu… Daarnaast krijg je een overzicht hoe de viering zal verlopen en kan je al je vragen stellen aan andere toekomstige ouders van dopelingen.

  • Binnenbrengen van de ingevulde documenten + inhoudelijk gesprek over het doopsacrament + overlopen/voorbereiding van de viering
  • Waar: Pastorie van de H. Familie, Villerslei 113, 2900 Schoten
  • Wanneer: 01 juli, 02 september, 07 oktober,0 4 november, 02 december vanaf 19u00 tot 20u30
ContactEmailTelefoonnummer
Pastoor Schotenpastoor.schoten@gmail.com0032 465 07 29 47

Uw kind wil de eerste communie ontvangen maar is niet gedoopt?
In het voorbereidingstraject op de eerste communie voorzien we de mogelijkheid om gedoopt te worden.


Gedoopt worden als volwassene
Ook als volwassene kun je je laten dopen.  Dat gebeurt de laatste jaren steeds vaker. ja kan op latere leeftijd tot geloof komen, ergens heeft God je geraakt en voel je zijn roep om met Hem op weg te gaan in je leven.
De doop van een volwassene wordt, in tegenstelling tot die van een kind, onmiddellijk gevolgd door de eerste communie en het vormsel. Een volwassene die zich wil laten dopen noemen we een catechumeen: hij of zij treedt toe tot het catechumenaat. Dat is een langere weg om zich voor te bereiden op het doopsel, de eerste communie en het vormsel. De kandidaat krijgt via persoonlijke gesprekken de kans om zijn geloof te bespreken en te verdiepen. Het catechumenaat drukt goed uit hoe de gelovige mens op weg wil gaan met Jezus en zo een nieuw leven wil ontdekken en binnengaan.

Link naar aanvraagformulier


Meer informatie over gedoopt worden als volwassene kunt u aanvragen bij pastoor.schoten@gmail.com

Let op!
Er bestaan instanties die mooie verhalen rond geloof verkopen ook bekend als ‘rituelenbureau’ zoals Rent-A-Priest of door een andere gemeenschap, bvb De Goede Herder (Dendermonde), of nog andere – niet tot de Rooms-Katholieke Kerk behorende – gemeenschappen.
Deze gemeenschappen vragen vaak veel voor een bijzondere viering op maat van jouw kind en bieden deze viering zelfs in uw tuin aan. Ze vragen vaak zo’n 200 om een doop te komen doen terwijl dit sacrament gratis is!
Om deel te kunnen nemen aan de sacramenten van de Rooms Katholieke Kerk is een eerste vereiste dat je binnen deze gemeenschap gedoopt werd.
Aangezien je kind dan gedoopt is buiten de Rooms-Katholieke Kerk maakt hij of zij geen deel uit van de katholieke gemeenschap en kan het dus ook de sacramenten die binnen de katholieke gemeenschap worden gevierd – zoals bijvoorbeeld
de 1ste communie en het vormsel – pas ontvangen na een “opnameritus in de volledige gemeenschap van de katholieke Kerk”. Vermits dat wel wat administratief werk vraagt is een tijdige afspraak maken zeker noodzakelijk!