Kerkfabriek en leden van de Kerkraad

Taak van de kerkfabriek

Elke parochie werkt nauw samen met haar eigen Kerkfabriek. Deze behartigd de belangen van de parochie naar de gemeente toe en zorgt als goede huisvader voor het kerkgebouw waar de vieringen doorgaan.
Ze beheren daarnaast de materiële middelen die nodig zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie.

Wie zetelt in de Kerkfabriek?

Elke Kerkfabriek is op dezelfde manier opgebouwd. Er zitten vijf vrijwilligers in, die binnen de gemeente of stad wonen waar de Kerkfabriek werkzaam is. Zij worden bij de oprichting benoemd door een vertegenwoordiger van de Bisschop tot kerkraadsleden. Nadien vinden er respectievelijk om de twee of drie jaar verkiezingen plaats en kan zo iedereen zicht kandidaat stellen bij pastoor.schoten@gmail.com. Deze verkiezingen staan in het parochieblad komen op de website en worden uitgehangen in de desbetreffende kerk.

De leden van de Kerkraad vergaderen op regelmatige basis. Van elke vergadering worden uitgebreide notulen opgesteld die onderworpen zijn aan het administratief toezicht van de gemeente Schoten, het Bisdom, het Provinciebestuur en de Vlaamse overheid. 

Deze notulen vallen onder de regeling van de openbaarheid van bestuur en kunnen door alle geïnteresseerden op aanvraag ingekeken worden op het parochiesecretariaat. 

Vacatures

1/04/2024 Heilige Familie: 1 nieuw lid…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *