Broederlijk Delen

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. Toch leven er mensen in armoede. Delen en herverdelen. En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in onze partnerlanden. Dat is voor ons de oplossing.

https://broederlijkdelen.be/nl/