Samenvoeging Sint Filippus en Heilige Familie Bij Sint Cordula

De zomervakantie is bijna daar. De vieringen gaan gewoon verder maar onze vrijwilligers mogen genieten van een welverdiende vakantie. We blijven zoals altijd bereikbaar en ook de permanentie blijft doorlopen. Afgelopen werkjaar hebben we vele mooie momenten beleefd en herinneringen gemaakt die ons nog lang zullen bijblijven! We kwamen dit werkjaar letterlijk dichter bij elkaar. We startten de samenvoeging op van de 3 parochies. De parochies zijn ervan overtuigd dat we samen sterker zullen staan en zo een mooie en zeker toekomst kunnen bieden voor de hele gemeenschap. We bouwen samen met de drie parochies en daarnaast alle parochies van Schoten aan een kerk waar iedereen welkom is. Een kerk waar je kan bidden, kan mediteren, jezelf kan zijn.

Vanaf 1 september 2024 zullen we langzamerhand de transitie opstarten van 3 parochies naar 1 parochie met voorlopig 3 kerken.
Er zal vanaf het werkjaar 24-25 worden gewerkt met twee nieuwe grote parochieraden. Deze parochieraden hebben als doel gemeenschap te vormen en bruggen te slaan tussen de verschillende verenigingen. Alle huidige parochieraden (SF en HF) mogen behouden blijven naar keuze.

  1. Parochieraad voor volwassenen 23/09 Parochiezaal Filippus: OKRA, Samana, Femma, KWB, zangkoren, parochiezalen, financieel beheer, kerkraden, gemeente, aanbidding, vrijwilligers, parochieblad (Kerk&Leven), lectoren, broederschap, welzijnszorg en broederlijk delen, team PE, team rusthuiskerk, kerk.net, catechumenen, communiedragers, pkg

2. Parochieraad voor Jongeren 23/10 Parochiezaal Filippus: Chiro’s, Scouts, Colombia Solidariteit, catechisten van; doopsel, eerste communie en vormsel, alle scholen op het domein van de parochies, Breugehl@Kaddish, La Cantina, team PE, gemeente, jeugdraad, Parochieblad (Kerk&Leven), pkg

Naast de parochieraad is er ook nood aan een nieuwe pkg. De leden voor dit adviesorgaan zullen individueel op de hoogte worden gebracht en kunnen zo begin september meteen aan de slag. De nieuwe pkg (Plaatstelijke KernGroep) zal bestaan uit verantwoordelijke mensen per pijler waarop ook onze parochies in Schoten bouwen:

  1. gemeenschapsvorming (bruggenbouwers)
  2. Catechese en verkondiging
  3. liturgie en gebed
  4. diaconie en solidariteit
  5. financiële en materiële middelen

Alle bestaande pkg’s worden niet zomaar aan de kant geschoven zij zijn namelijk de bron van kennis en staan met hun ervaring als rots in de branding. Daarom worden alle pkg’s verdeelt in werkgroepen naar bovenstaande pijlers. Zo zullen zij de pkg blijven adviseren wat het best is voor de grote parochie Sint Cordula.
Voor alle leden van de huidige raden parochieraad of kerkraad is er plaats in de nieuwe pijlerwerkgroep waar hun mening belangrijk blijft!

Alvast bedankt voor het vertrouwen en de steun. Alvi en Robbe (team Samenvoeging)

CONCRETE STAPPEN IN DE TOEKOMST
JUNI: Verdeling werkgroepen en bevraging nieuwe pkg leden
JULI/ AUGUSTUS: planningen opmaken werkjaar ’24-’25
SEPTEMBER: opstart werkjaar met pijlerwerkgroepen + pkg
SEPTEMBER: Laatste afwerkingen Dossier samenvoeging + opsturen
OKTOBER: Dossier komt voor op priesterraad
6 OKTOBER: Startviering werkjaar Sint Cordula

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *